Bóng đá Anh

Bóng đá Anh

Các giải đấu, cầu thủ,câu lạc bộ... bóng đá Anh

Bảng xếp hạng

Thứ hạng Người chơi Điểm
1 Quốc Hiếu 11,035
2 Lý Lực 10,755
3 Hiệp Nguyễn Công 10,695
4 khanh Nguyen 5,705
5 Nguyễn Tấn Công 5,580
6 Nguyễn Công Nghĩa 5,315
7 Thịnh Trần 5,210
8 Trần Duy Khang 4,630
9 Nguyễn Dũng 3,505
10 Hà Vân Quang 3,390
11 Ken B&B 3,270
12 Ngọc Quân 3,120
13 Thanh Nguyen Kim 3,110
14 Nhựt Hào 2,770
15 Trần Thanh Trọng 2,770
16 Lê Trọng Anh 2,675
17 Hùm Xám 2,650
18 Anh Nguyen Hoang 2,645
19 Trần Minh Tuấn 2,630
20 2,490
21 Hồ Lê AnhTuấn 2,465
22 Văn Toàn 2,305
23 hanh maarii 2,255
24 Võ Hữu Bằng 2,210
25 Lê Nhi 2,180
26 hoang vu 2,145
27 Bạn Nam 2,090
28 Gia Huy 2,020
29 Thao Nguyen 2,010
30 Lê Hân 1,955
31 Huong Phan 1,915
32 Đạt Chung 1,885
33 Thái Sang 1,875
34 Đức Đoàn Văn 1,820
35 Tú Phạm 1,750
36 Ninh Xuân Tuyên 1,705
37 Nguyễn Tiến 1,670
38 Hoàng Thành Công 1,650
39 Mai Thái Dưỡng 1,650
40 Nguyễn Quang Thành 1,635
41 Hoàn Liver 1,615
42 Quốc Khánh 1,615
43 Ý Nguyễn 1,590
44 Thảo Nguyên 1,540
45 Phuc Nguyễn 1,500
46 Hoàng Mạnh 1,470
47 Tài Thành 1,470
48 Minh Trọng 1,445
49 Sơn Dụng 1,425
50 Hùng Mạnh Nguyễn 1,425