Bóng đá Anh

Bóng đá Anh

Các giải đấu, cầu thủ,câu lạc bộ... bóng đá Anh

Bảng xếp hạng

Thứ hạng Người chơi Điểm
1 Ngô Đông Quân 14,960
2 Quốc Hiếu 11,035
3 Lý Lực 10,755
4 Hiệp Nguyễn Công 10,695
5 khanh Nguyen 5,705
6 Nguyễn Tấn Công 5,580
7 Nguyễn Công Nghĩa 5,315
8 Thịnh Trần 5,260
9 Nhật YG 4,645
10 Trần Duy Khang 4,630
11 Thao Nguyen 4,145
12 Nguyễn Dũng 3,570
13 Bùi Văn Quân 3,490
14 Hà Vân Quang 3,390
15 Khánh Duy 3,300
16 Ken B&B 3,270
17 Trần Thanh Trọng 3,125
18 Ngọc Quân 3,120
19 Thanh Nguyen Kim 3,110
20 Nhựt Hào 2,770
21 Lê Trọng Anh 2,675
22 Hùm Xám 2,650
23 Anh Nguyen Hoang 2,645
24 Trần Minh Tuấn 2,630
25 2,490
26 Hồ Lê AnhTuấn 2,465
27 Văn Toàn 2,305
28 hanh maarii 2,255
29 Võ Hữu Bằng 2,210
30 Đặng Hy 2,205
31 Lê Nhi 2,180
32 hoang vu 2,145
33 Bạn Nam 2,090
34 Đức Đoàn Văn 2,030
35 Gia Huy 2,020
36 Lê Hân 1,955
37 Huong Phan 1,915
38 Huy Dang 1,900
39 Tuan Doan 1,895
40 Đạt Chung 1,885
41 Thái Sang 1,875
42 Tú Phạm 1,750
43 Ninh Xuân Tuyên 1,705
44 Chu Văn Tiến Mạnh 1,675
45 Nguyễn Tiến 1,670
46 Hoàng Thành Công 1,650
47 Mai Thái Dưỡng 1,650
48 Sergio Thuân 1,650
49 Nguyễn Quang Thành 1,635
50 Hoàn Liver 1,615