Địa lý Việt Nam

Địa lý Việt Nam

Kiến thức địa lý Việt Nam

Bảng xếp hạng

Thứ hạng Người chơi Điểm
1 Nguyễn Thanh Thao 138,150
2 Ngọc Lê 21,355
3 Hà Mạnh 21,230
4 Phạm Trọng Hiếu 16,845
5 Như Băng Nguyễn 14,100
6 Anna Nguyen 13,830
7 Trần Huynh 13,275
8 Linh Chi 12,720
9 Lữ Quốc Cường 12,145
10 Minh Khánh 11,625
11 Thúy Di 11,070
12 Phú Trần 10,965
13 Hoài Dương 10,105
14 Vũ Đặng Hoài An 9,475
15 Châu Lâm Công Thành 8,705
16 Oanh Oanh 8,690
17 Suong Nguyen 7,945
18 Nông Thị Mỹ Lệ 6,290
19 Nguyễn Tâm 6,200
20 Tùng Võ 6,200
21 Duy Phong 5,880
22 Minh Kha 5,650
23 Van toan Nguyen 5,605
24 Nhật Linh 5,365
25 Võ Huỳnh Nhã Quyên 5,190
26 Nguyễn Khuyên 5,185
27 Thiên Yết 5,085
28 Lam Tung 5,025
29 Nguyệt Cầm 4,965
30 Thế Anh 4,500
31 Đoàn Thắng 4,470
32 Mây Mây 4,400
33 Baotran Nguyen 4,240
34 aaa 4,235
35 Nguyễn Tấn Lộc 4,080
36 Trần Thị Tùng Lâm 4,010
37 thao nguyen 3,975
38 Kim Anh 3,900
39 Lô Vĩ My My 3,850
40 Nguyen Hien 3,575
41 Diễm Quỳnh 3,485
42 Phượng Trần 3,340
43 Ngan Thao 3,335
44 VanVN 3,280
45 Ngọc Thu 3,265
46 Chung Nguyen 3,240
47 Trần Khánh Huyền 3,060
48 Thu Liễu 3,055
49 Kiệt Âu Tuấn 2,815
50 Hưng Trương 2,725