Địa lý Việt Nam

Địa lý Việt Nam

Kiến thức địa lý Việt Nam

Bảng xếp hạng

Thứ hạng Người chơi Điểm
1 Nguyễn Thanh Thao 136,650
2 Ngọc Lê 21,355
3 Hà Mạnh 21,140
4 Phạm Trọng Hiếu 16,635
5 Như Băng Nguyễn 14,100
6 Anna Nguyen 13,830
7 Trần Huynh 13,275
8 Linh Chi 12,720
9 Lữ Quốc Cường 12,145
10 Thúy Di 11,065
11 Phú Trần 10,965
12 Hoài Dương 10,105
13 Minh Khánh 9,465
14 Vũ Đặng Hoài An 9,070
15 Châu Lâm Công Thành 8,705
16 Oanh Oanh 8,690
17 Tùng Võ 6,200
18 Duy Phong 5,880
19 Nguyễn Tâm 5,665
20 Minh Kha 5,650
21 Van toan Nguyen 5,605
22 Nhật Linh 5,365
23 Võ Huỳnh Nhã Quyên 5,190
24 Nguyễn Khuyên 5,185
25 Thiên Yết 5,085
26 Lam Tung 5,025
27 Nguyệt Cầm 4,965
28 Thế Anh 4,500
29 Đoàn Thắng 4,470
30 Mây Mây 4,400
31 aaa 4,170
32 Trần Thị Tùng Lâm 4,010
33 Kim Anh 3,900
34 Lô Vĩ My My 3,850
35 Nguyen Hien 3,575
36 Diễm Quỳnh 3,485
37 Phượng Trần 3,340
38 Ngan Thao 3,335
39 VanVN 3,280
40 Ngọc Thu 3,265
41 Baotran Nguyen 3,155
42 Hưng Trương 2,725
43 Gemstone YB 2,655
44 려원가흔 2,605
45 Phương Trần 2,430
46 Ngọcc Hồngg 2,425
47 Minh Huy 2,345
48 Bích Trâm 2,325
49 Bùi Ngọc Anh 2,255
50 Vân Phạm 2,230