Đố mẹo

Đố mẹo

Các câu đố mẹo, đố troll vui

Bảng xếp hạng

Thứ hạng Người chơi Điểm
1 Trần Thị Tùng Lâm 99,355
2 Phương Vy 75,915
3 Haviet Hoàng 66,220
4 Gemstone YB 42,285
5 Minh Phạm 34,445
6 Mỹ Mỹ 33,680
7 nhokngok 33,655
8 Myhanh Dang 33,585
9 Phương Liên 32,980
10 Phúc Đức 32,975
11 Châu Bùi 32,675
12 Mạnh Nguyễn 32,085
13 Phương Nguyễn 30,930
14 nguyễn lê tuấn 30,130
15 Hoàng Mi 29,750
16 Hoaimy Le 29,365
17 Thanh Xuân 27,770
18 Trần Thanh Tùng 27,620
19 Hợp Phạm 26,785
20 Thơm Miuu 26,240
21 Thư Minh 25,615
22 Nguyễn Khuyên 25,355
23 Trần Thị Tường Vi 25,020
24 Trâm Lê 24,920
25 Nguyễn Đạt 24,605
26 Na Bùi 23,265
27 Huê Trịnh 23,245
28 Rosé Kim 22,775
29 Chu Hồng Hạnh 22,180
30 Chu Hồng Hạnh 22,050
31 Dương Thuý Trần 21,620
32 려원가흔 21,320
33 Công Nguyễn 20,580
34 Fan Thiên Ân (Bồ) 20,060
35 19,835
36 Thanh Tuấn Nguyễn 19,670
37 Ngan Nguyen 19,605
38 Nhi Nguyễn 19,040
39 linh lê 18,785
40 Đậu Đậu 17,500
41 Thủy Đỗ 16,930
42 Trần Ngọc Nữ 15,630
43 Thoa Tran 15,480
44 Mai Anh Hà 14,110
45 David Tấn 13,990
46 Nguyễn Vân 13,970
47 Phùng Tuyền 13,690
48 Iren Dinh 13,390
49 Trâm 13,190
50 Ốc Tây 13,145