Doanh nghiệp

Doanh nghiệp

Tài chính tiền tệ, kinh doanh

Bảng xếp hạng

Thứ hạng Người chơi Điểm
1 Minh Ngọc 5,975
2 Kim Châu 5,725
3 Thanh Mai Nguyễn 4,585
4 Thơ Mi 4,010
5 Thutrang Nguyễn 3,520
6 Mít Tờ Bean 3,315
7 Tuyên Đinh Bộ 2,615
8 Trang Thanh 1,945
9 Dư Nguyễn Minh Tú 1,710
10 Lữ Quốc Cường 1,595
11 Thanh D 1,405
12 Nguyễn Thư 1,310
13 Phạm Hoàng Khoa 1,300
14 H.Anh 1,290
15 Trần Trường Long 1,285
16 Nghi Xuân 1,275
17 Huỳnh Nguyễn 1,155
18 Phan Nhi 1,150
19 Trang Pi 1,100
20 Ngọc Linh Võ 1,065
21 Lawliet L. 1,060
22 Ân Nhược Phong 1,010
23 Phương Nhung 990
24 Đinh Vỹ 905
25 Linh Thùy 885
26 Ten Mark 780
27 Trần Ngọc Quý 770
28 Bảo Trâm 720
29 Mỹ Giang 700
30 Nguyễn Ngân 675
31 Liên Chii 640
32 Nhật Hạ 630
33 Ngoc Bùi 610
34 Nguyễn Thúy Hạnh 600
35 Taetrangisreal 590
36 Hoàng Ngọc Tân 570
37 Phan Đức Hải 550
38 An Hong 550
39 Tran Ngoc Hanh 545
40 Thảo Đinh 540
41 Khương Mạnh Quý 515
42 Không Tên 500
43 Nguyễn Ken 490
44 Thanh Thanh 480
45 Kiet Nguyen 480
46 Tường Vy 470
47 Phương Uyên 465
48 Luân Nguyễn 455
49 Hồng Ngọc 450
50 Phụng Linh 425