Doanh nghiệp

Doanh nghiệp

Tài chính tiền tệ, kinh doanh

Bảng xếp hạng

Thứ hạng Người chơi Điểm
1 Minh Ngọc 5,975
2 Kim Châu 5,725
3 Thanh Mai Nguyễn 4,585
4 Thơ Mi 4,010
5 Thutrang Nguyễn 3,520
6 Mít Tờ Bean 3,320
7 Tuyên Đinh Bộ 2,615
8 Trang Thanh 1,945
9 Dư Nguyễn Minh Tú 1,710
10 Lữ Quốc Cường 1,595
11 Thanh D 1,405
12 Nguyễn Thư 1,310
13 Phạm Hoàng Khoa 1,300
14 H.Anh 1,290
15 Trần Trường Long 1,285
16 Nghi Xuân 1,275
17 Huỳnh Nguyễn 1,155
18 Phan Nhi 1,150
19 Trang Pi 1,100
20 Ngọc Linh Võ 1,065
21 Lawliet L. 1,060
22 Ân Nhược Phong 1,010
23 Phương Nhung 990
24 Đinh Vỹ 905
25 Linh Thùy 885
26 Nguyễn Minh Anh 885
27 Ten Mark 780
28 Trần Ngọc Quý 770
29 Bảo Trâm 720
30 Mỹ Giang 700
31 Nguyễn Ngân 675
32 Ngọc Bích Dương 660
33 Liên Chii 640
34 Nhật Hạ 630
35 Ngoc Bùi 610
36 Nguyễn Thúy Hạnh 600
37 Taetrangisreal 590
38 Hoàng Ngọc Tân 570
39 Phan Đức Hải 550
40 An Hong 550
41 Tran Ngoc Hanh 545
42 Thảo Đinh 540
43 Khương Mạnh Quý 515
44 Không Tên 500
45 Nguyễn Ken 490
46 Thanh Thanh 480
47 Kiet Nguyen 480
48 Tường Vy 470
49 Phương Uyên 465
50 Luân Nguyễn 455