Du lịch thế giới

Du lịch thế giới

Các địa danh du lịch trên thế giới

Bảng xếp hạng

Thứ hạng Người chơi Điểm
1 Nguyễn Hương 19,485
2 Diem Huynh 18,040
3 Trần Thị Tùng Lâm 5,865
4 려원가흔 5,665
5 Hellys do 4,990
6 Lang Võ 4,385
7 Linh Meii 4,030
8 Giang Hoang 3,935
9 Trang Nguyễn 3,315
10 Oanh Hoàng Kiều 3,195
11 Tiểu Mii 3,050
12 Nguyễn Huỳnh Trúc Giang 2,805
13 Phạm Đình 2,520
14 Thêu Viêngg 2,265
15 Huong Tran 2,045
16 Mii Hana 2,010
17 Hạnh Lương 1,965
18 Ngaan Anh 1,920
19 VanVN 1,910
20 Thương Huyền 1,875
21 Man Minh 1,860
22 Thúy Di 1,810
23 Tùng Võ 1,615
24 Ngọc Lan 1,570
25 Trúc Trúc 1,455
26 Huyền Phan 1,420
27 Nguyễn Ngân Huỳnh 1,405
28 Lê Diệp Hữu Toàn 1,400
29 Nguyễn Quang Huy 1,370
30 Tam Hoang 1,345
31 Thơm Miuu 1,340
32 Lam Tung 1,305
33 Minh Hân 1,270
34 Thu Trang 1,205
35 Phương Thảo 1,185
36 Nguyễn Văn Lâm 1,155
37 Trân Trân 1,140
38 Aki Nguyen 1,120
39 Công Nguyễn 1,035
40 Hà Mạnh 1,015
41 Oanh Kim 990
42 Phan Linh 970
43 Gia Quyên 960
44 Xuân Thanh 920
45 Pan Xê 905
46 Ty Đặnq 885
47 Nguyệt Cầm 870
48 Thinh Nguyen 860
49 Nguyễn Ngọc 855
50 Kookie Cooky 820