Du lịch thế giới

Du lịch thế giới

Các địa danh du lịch trên thế giới

Bảng xếp hạng

Thứ hạng Người chơi Điểm
1 Diem Huynh 19,530
2 Nguyễn Hương 19,485
3 려원가흔 6,940
4 Trần Thị Tùng Lâm 6,060
5 Hellys do 4,990
6 Lang Võ 4,560
7 Giang Hoang 4,510
8 Linh Meii 4,030
9 Tùng Võ 3,915
10 Trang Nguyễn 3,315
11 Tiểu Mii 3,200
12 Oanh Hoàng Kiều 3,195
13 Nguyễn Huỳnh Trúc Giang 2,805
14 Phạm Đình 2,520
15 Lam Tung 2,280
16 Thêu Viêngg 2,265
17 VanVN 2,255
18 Nguyệt Cầm 2,205
19 Huong Tran 2,045
20 Thúy Di 2,030
21 Mii Hana 2,010
22 Hạnh Lương 1,965
23 Thơm Miuu 1,940
24 Ngaan Anh 1,920
25 Thương Huyền 1,875
26 Man Minh 1,860
27 thanh tuấn lê nguyễn 1,590
28 Ngọc Lan 1,570
29 Nguyễn Văn Lâm 1,500
30 Thu Trang 1,480
31 Trúc Trúc 1,455
32 Thu Trang Trần 1,430
33 Huyền Phan 1,420
34 Nguyễn Ngân Huỳnh 1,405
35 Lê Diệp Hữu Toàn 1,400
36 Ngọcc Hồngg 1,385
37 Nguyễn Quang Huy 1,375
38 Tam Hoang 1,345
39 Minh Hân 1,270
40 trung cô tô 1,240
41 Phương Thảo 1,185
42 Trân Trân 1,140
43 Aki Nguyen 1,120
44 Gemstone YB 1,090
45 Duyên Lê 1,045
46 Công Nguyễn 1,035
47 Hà Mạnh 1,015
48 Oanh Kim 990
49 Phan Linh 970
50 Gia Quyên 960