Elcom 24

Elcom 24

Elcom trong tôi

Bảng xếp hạng

Thứ hạng Người chơi Điểm
1 Trinh Van Thuan 46,225
2 Chu Hồng Hạnh 36,575
3 Thuy Hoang 32,320
4 Tống Xuân Thành 28,545
5 Thuỳ Mến 26,950
6 Anh Tuyet 23,115
7 xatara 22,830
8 Đoàn Nghiệp 22,015
9 Tô Ánh Hằng 21,705
10 LeTT 21,350
11 Hang Nguyen 18,005
12 Medi Dung 17,670
13 Nguyễn Chí Trung 17,150
14 Tuyen 16,090
15 như phương 15,455
16 Đỗ Hồng 12,695
17 Hùng Lê Huy 12,480
18 Hải lê 11,970
19 Huongpt 710 11,565
20 Anh Huyền 10,490
21 Thư Lê Thị 10,410
22 Huong Duong 10,215
23 Ám Thiên 9,600
24 Dau Hai Ly 9,300
25 Quyên Alessa 9,050
26 Bùi Đức Hải 8,110
27 Diệp DKQ 7,450
28 Tuyen Tuyen 7,310
29 Hạnh Hoàng 6,790
30 Lại Thị Minh Vui 6,760
31 Phuong Bui Lan 6,200
32 Vân Hoàng 5,975
33 Thu Tran 5,725
34 ha tran 5,150
35 Đào Xuân Trường 5,015
36 Nguyễn Thị Tâm Tâm 4,855
37 anh kieu 4,840
38 Daisy Daisy 4,710
39 Quỳnh Thư 4,710
40 Cỏ Mùa Thu 4,540
41 Tuyến Đoàn Văn 4,375
42 long lê 4,200
43 Nguyễn Đức Tâm 4,180
44 Biện Sinh Cung 4,120
45 nuna violet 4,045
46 Trong Nguyen Viet 4,010
47 tuyết nguyễn thị ánh 3,970
48 nguyễn văn tuyên 3,960
49 Luan Quach 3,860
50 Ngân Hà Vũ Thị 3,685