Hóa học

Hóa học

Kiến thức môn Hóa học các cấp

Bảng xếp hạng

Thứ hạng Người chơi Điểm
1 Nguyễn Nữ Hoàng Uyên 25,410
2 Như Ý Lê 20,550
3 Hạnh Nhiên Võ 18,880
4 Phan Cẩm Tú 18,685
5 Hà My Phạm 14,780
6 Não Cá vàng 14,085
7 Lương Ngọc Triệu Vy 13,025
8 Đôli Cù 10,775
9 Nguyên Nguyễn 10,650
10 The Nhat Minh Nguyen 9,610
11 Minh Thu 9,500
12 Kỳ Anh 8,045
13 Ha Cuthanh 7,855
14 Nguyễn Đàm Vân Khánh 7,350
15 Bình Thanh 7,205
16 Nguyễn Quốc Ngân 7,190
17 Minh Khuy 7,175
18 Phương Linh 6,850
19 Loan Trần 6,710
20 Linh Dinh Nguyen 6,670
21 Vũ Lê Nguyên 6,395
22 Hồng Quyên 6,170
23 Như Ý'v 6,135
24 Nguyễn Siêu Phong 6,080
25 Tố Trân 5,610
26 Phương Hồng 5,550
27 Trương Hoàng Giang 5,510
28 Khiêm Trần Đức 5,405
29 Huyền Cung 5,375
30 Liêu 5,330
31 Võ Đào Phúc Lợi 5,300
32 Chí Thành 5,205
33 Lâm Mỹ Tuyền 5,000
34 Trân Trân 4,980
35 Anhtuan Nguyen 4,805
36 Vũ Thu Hoài 4,715
37 Thơ Ngô 4,430
38 Lê Na 4,255
39 Hồng Vinh 4,220
40 Nguyễn Công Tài 4,025
41 Nguyễn Thái 4,015
42 Anh Không Sao Đâu 4,010
43 Dương Phan 3,935
44 Anh Phương Đoàn Thị 3,910
45 Phan Io 3,855
46 Tuệ Anh Nguyễn 3,850
47 3,815
48 El Pato 3,765
49 Dương Kiến Đức 3,640
50 Nguyễn Thanh Lộc 3,615