Hóa học

Hóa học

Kiến thức môn Hóa học các cấp

Bảng xếp hạng

Thứ hạng Người chơi Điểm
1 Huy Quang Lê 32,385
2 Nguyễn Nữ Hoàng Uyên 25,410
3 Như Ý Lê 20,550
4 Thanh Bình 20,205
5 Hạnh Nhiên Võ 18,880
6 Phan Cẩm Tú 18,685
7 Nguyễn Quốc Ngân 18,635
8 Hà My Phạm 14,780
9 Não Cá vàng 14,100
10 Lương Ngọc Triệu Vy 13,800
11 Trần Thiệu 12,495
12 BLu Bin 12,345
13 Nguyên Nguyễn 10,915
14 Đôli Cù 10,775
15 Nguyễn Chiêu 10,485
16 The Nhat Minh Nguyen 10,190
17 Minh Thu 9,500
18 Kỳ Anh 8,410
19 Nguyễn Siêu Phong 7,950
20 Võ Đào Phúc Lợi 7,940
21 Ha Cuthanh 7,855
22 Phương Linh 7,560
23 Nguyễn Đàm Vân Khánh 7,440
24 Bình Thanh 7,205
25 Minh Khuy 7,175
26 Loan Trần 6,710
27 Linh Dinh Nguyen 6,670
28 Vũ Lê Nguyên 6,510
29 Chí Thành 6,375
30 Hồng Quyên 6,170
31 Như Ý'v 6,135
32 Trần Minh Duy 6,135
33 Tố Trân 5,610
34 Phương Hồng 5,550
35 Trương Hoàng Giang 5,510
36 Khiêm Trần Đức 5,405
37 Huyền Cung 5,375
38 Liêu 5,330
39 Thảo Nhii Vương 5,235
40 cường nguyễn 5,130
41 Duyên 5,120
42 Lâm Mỹ Tuyền 5,000
43 Trân Trân 4,980
44 Nga Thành 4,940
45 Anhtuan Nguyen 4,805
46 Vũ Nhiên 4,790
47 Minh Mã 4,715
48 Vũ Thu Hoài 4,715
49 NguEn Sos VIeT 4,515
50 Thơ Ngô 4,430