Hóa học

Hóa học

Kiến thức môn Hóa học các cấp

Bảng xếp hạng

Thứ hạng Người chơi Điểm
1 Nguyễn Nữ Hoàng Uyên 21,975
2 Như Ý Lê 20,550
3 Mắt Nước 16,625
4 Đôli Cù 10,775
5 Kỳ Anh 8,045
6 Ha Cuthanh 7,855
7 Bình Thanh 7,205
8 Minh Khuy 7,175
9 Loan Trần 6,710
10 Linh Dinh Nguyen 6,670
11 Hồng Quyên 6,170
12 Như Ý'v 6,080
13 Nguyễn Siêu Phong 6,080
14 Vũ Lê Nguyên 5,980
15 Trương Hoàng Giang 5,510
16 Huyền Cung 5,375
17 Liêu 5,330
18 Phương Linh 5,185
19 Nguyễn Đàm Vân Khánh 5,125
20 Tố Trân 5,070
21 Lâm Mỹ Tuyền 5,000
22 Vũ Thu Hoài 4,715
23 Thơ Ngô 4,430
24 Lê Na 4,255
25 Nguyễn Công Tài 4,025
26 Dương Phan 3,935
27 Phan Io 3,855
28 Tuệ Anh Nguyễn 3,850
29 3,815
30 Dương Kiến Đức 3,640
31 Phong Phong 3,525
32 Phan Cẩm Tú 3,485
33 Taetrangisreal 3,480
34 Anh Quân Cules 3,470
35 Trịnh Nam 3,400
36 Chị Bảy 3,300
37 Thắm Đỗ 3,230
38 Anh Phương Đoàn Thị 3,205
39 Kha Nguyễn Phúc 3,200
40 Nguyễn Trang 3,190
41 nguyễn thị chinh 3,165
42 Huệ Nguyễn 3,115
43 Vy Bùi 3,100
44 Trường Phạm 3,045
45 Vy Nguyễn 3,005
46 Hao Le 2,965
47 Hà Phương Nghi 2,825
48 Mỹ Dung 2,715
49 Mai Huỳnh Anh Hào 2,705
50 Tâm Nguyễn Phan Thanh 2,685