Hóa học

Hóa học

Kiến thức môn Hóa học các cấp

Bảng xếp hạng

Thứ hạng Người chơi Điểm
1 Nguyễn Nữ Hoàng Uyên 25,410
2 Như Ý Lê 20,550
3 Phan Cẩm Tú 18,685
4 Mắt Nước 16,980
5 Đôli Cù 10,775
6 Minh Thu 9,500
7 Kỳ Anh 8,045
8 Ha Cuthanh 7,855
9 Nguyễn Đàm Vân Khánh 7,205
10 Bình Thanh 7,205
11 Minh Khuy 7,175
12 Loan Trần 6,710
13 Linh Dinh Nguyen 6,670
14 Nguyên Nguyễn 6,405
15 Phương Linh 6,365
16 Hồng Quyên 6,170
17 Như Ý'v 6,080
18 Nguyễn Siêu Phong 6,080
19 Vũ Lê Nguyên 6,025
20 Trương Hoàng Giang 5,510
21 Huyền Cung 5,375
22 Liêu 5,330
23 Tố Trân 5,070
24 Lâm Mỹ Tuyền 5,000
25 Trân Trân 4,980
26 Vũ Thu Hoài 4,715
27 Thơ Ngô 4,430
28 Lê Na 4,255
29 Hồng Vinh 4,220
30 Nguyễn Công Tài 4,025
31 Dương Phan 3,935
32 Phan Io 3,855
33 Tuệ Anh Nguyễn 3,850
34 3,815
35 Dương Kiến Đức 3,640
36 Phong Phong 3,525
37 Taetrangisreal 3,480
38 Anh Quân Cules 3,470
39 Trịnh Nam 3,400
40 Chị Bảy 3,300
41 Hà Phương Nghi 3,245
42 Thắm Đỗ 3,230
43 Anh Phương Đoàn Thị 3,205
44 Kha Nguyễn Phúc 3,200
45 Nguyễn Trang 3,190
46 nguyễn thị chinh 3,165
47 Huệ Nguyễn 3,115
48 Vy Bùi 3,100
49 Trường Phạm 3,045
50 Vy Nguyễn 3,005