Lịch sử thế giới

Lịch sử thế giới

Các sự kiện, diễn biễn lịch sử trên thế giới

Bảng xếp hạng

Thứ hạng Người chơi Điểm
1 Châu Lâm Công Thành 14,855
2 Hàn Phong 13,085
3 Taylor Do 11,610
4 Ngọc Diễm Nguyễn 9,485
5 Huỳnh Thư 9,315
6 Ngọc Trinh 9,315
7 Nguyễn Lâm 8,225
8 Tuyết Vy 7,765
9 Nguyễn Văn Lâm 7,560
10 Tran Ba 7,185
11 Long Dũng 6,880
12 Baotran Nguyen 6,725
13 Nguyễn Hùng Anh 6,100
14 trang nguyen 5,855
15 Vân Ngô 5,495
16 Nguyệt Lạc Thiên Khuynh 5,310
17 khánh huyền nguyễn 5,235
18 Thi Bảo 5,020
19 Thanh Trúc 4,585
20 Kimm Kimm 4,540
21 Châu Trần 4,160
22 Quỳnh Anh 4,045
23 Tú Quỳnh 3,980
24 nghĩa lê 3,850
25 Ann 3,715
26 Sinh Hoàng thị 3,645
27 Lê Tuấn Phát 3,540
28 Đinh Nguyễn Hoàng Thanh 3,480
29 Trâm Phan 3,450
30 Thanh Kiều 3,385
31 Huyền Trâm Đặng 3,340
32 Chí Phong Hoàng 3,335
33 Hiroto Trần 2,990
34 Bửu Toàn 2,950
35 Trần Toàn 2,950
36 Khuyên Nguyễn 2,850
37 Trina Nia Nguyen 2,700
38 Thị Duyên 2,690
39 Dương Kiến Đức 2,580
40 Hoàng Ngọc Tân 2,535
41 Minh Anh 2,450
42 Tình Ti 2,420
43 Sơn Thành Cát Tư 2,415
44 Bảo Trân Nguyễn Hồ 2,285
45 Hoàng Nhi 2,155
46 Rose 2,085
47 Ngọc Thọ Hoàng 2,000
48 Dương Khê 1,885
49 Mun Trần 1,880
50 Anh Hoàng Donald 1,860