Lịch sử thế giới

Lịch sử thế giới

Các sự kiện, diễn biễn lịch sử trên thế giới

Bảng xếp hạng

Thứ hạng Người chơi Điểm
1 Nguyễn Văn Lâm 7,245
2 Tran Ba 7,185
3 Châu Lâm Công Thành 5,700
4 Nguyệt Lạc Thiên Khuynh 4,865
5 Ann 3,715
6 Vân Ngô 3,135
7 Nguyễn Hùng Anh 2,880
8 Dương Kiến Đức 2,580
9 Rose 2,085
10 Anh Hoàng Donald 1,860
11 Hoàng Ngọc Tân 1,780
12 Linh Dinh Nguyen 1,770
13 Tô Ánh hằng 1,720
14 Động Nhà EXO-L 1,585
15 Khánh Linh Trần 1,485
16 Nhat Chu Quang 1,370
17 Trang Hà 1,220
18 Thành Nam Lâm 1,180
19 Thanh Thủy Phạm 1,100
20 Thỏ Con 970
21 Quyên Nguyễn 960
22 Kien Vu 915
23 Tiến Dũng 910
24 Chanh Trung Tran 830
25 Nguyễn Đình Tài 805
26 Nguyễn Ngọc Hướng 805
27 Hoang Thang 780
28 Thu Hiền 775
29 Linh Lê 760
30 Khánh's Huyền's 730
31 Cherry Tăng TM 670
32 Ngọc Lam 660
33 Thuỳ Ankk Vũ 645
34 Khánh Ly 635
35 Lê Hồng Hảo 620
36 Minh Anh 620
37 Ly Đỗ 620
38 Hân Ngô 605
39 Ý Nguyễn Hoàng Như 590
40 Kim Châu 585
41 Quỳnh Nguyễn 580
42 Phạm Thị Ngà 570
43 Thắng Nông 545
44 Hữu Anh Phạm 505
45 Annie Yang 490
46 Nguyen Duong 475
47 Gia Phát Hoàng 470
48 Xuan Bui 465
49 Baotran Nguyen 460
50 Trịnh Việt Trung 460