Lịch sử thế giới

Lịch sử thế giới

Các sự kiện, diễn biễn lịch sử trên thế giới

Bảng xếp hạng

Thứ hạng Người chơi Điểm
1 Hàn Phong 12,585
2 Taylor Do 11,010
3 Ngọc Diễm Nguyễn 9,485
4 Ngọc Trinh 9,205
5 Huỳnh Thư 8,680
6 Nguyễn Văn Lâm 7,560
7 Tran Ba 7,185
8 Tuyết Vy 6,220
9 Nguyễn Hùng Anh 5,825
10 Châu Lâm Công Thành 5,700
11 Nguyệt Lạc Thiên Khuynh 5,310
12 khánh huyền nguyễn 5,235
13 Vân Ngô 4,935
14 Baotran Nguyen 4,750
15 Tú Quỳnh 3,785
16 Ann 3,715
17 Châu Trần 3,600
18 Huyền Trâm Đặng 3,340
19 Chí Phong Hoàng 3,335
20 Sinh Hoàng thị 3,300
21 Bửu Toàn 2,950
22 Trina Nia Nguyen 2,700
23 Dương Kiến Đức 2,580
24 Minh Anh 2,450
25 Bảo Trân Nguyễn Hồ 2,285
26 trang nguyen 2,115
27 Rose 2,085
28 Anh Hoàng Donald 1,860
29 Lan Tiên 1,820
30 Hoàng Nhi 1,810
31 Hoàng Ngọc Tân 1,780
32 Linh Dinh Nguyen 1,770
33 Tố Uyên 1,760
34 Tô Ánh hằng 1,720
35 Hương Đỗ 1,720
36 Thu Hiền 1,710
37 Vy Lê 1,605
38 Động Nhà EXO-L 1,585
39 Quí Lâm 1,585
40 Lê Lợi 1,570
41 Trang Đỗ 1,530
42 Phạm Trang 1,530
43 Tý Liêmm Gigi 1,525
44 Khánh Linh Trần 1,485
45 Thùy Dương 1,425
46 Uyên Trần 1,410
47 Kiệt Nguyễn 1,385
48 Đào Tường Vy 1,385
49 Nhat Chu Quang 1,370
50 Tuấn An 1,355