Lịch sử thế giới

Lịch sử thế giới

Các sự kiện, diễn biễn lịch sử trên thế giới

Bảng xếp hạng

Thứ hạng Người chơi Điểm
1 Nguyễn Văn Lâm 7,560
2 Tran Ba 7,185
3 Châu Lâm Công Thành 5,700
4 Taylor Do 5,450
5 Nguyễn Hùng Anh 5,365
6 khánh huyền nguyễn 5,235
7 Nguyệt Lạc Thiên Khuynh 4,865
8 Baotran Nguyen 4,350
9 Huỳnh Thư 3,900
10 Ann 3,715
11 Vân Ngô 3,430
12 Tú Quỳnh 3,270
13 Dương Kiến Đức 2,580
14 Rose 2,085
15 Anh Hoàng Donald 1,860
16 Hoàng Ngọc Tân 1,780
17 Linh Dinh Nguyen 1,770
18 Tô Ánh hằng 1,720
19 Hương Đỗ 1,720
20 Động Nhà EXO-L 1,585
21 Khánh Linh Trần 1,485
22 Trang Đỗ 1,480
23 Nhat Chu Quang 1,370
24 Ân Đỗ 1,265
25 Xuân Phương 1,255
26 Trang Hà 1,220
27 Long Nguyễn 1,195
28 Thành Nam Lâm 1,180
29 Thanh Thủy Phạm 1,100
30 Nương Eri 1,045
31 Thỏ Con 970
32 Quyên Nguyễn 960
33 Kien Vu 915
34 Tiến Dũng 910
35 Đỗ Ân 900
36 Chanh Trung Tran 830
37 Nguyễn Đình Tài 805
38 Nguyễn Ngọc Hướng 805
39 Hoang Thang 780
40 Nguyen Trinh 780
41 Thu Hiền 775
42 Linh Lê 760
43 Khánh's Huyền's 750
44 Ân Nguyễn Thiên Đỗ 725
45 Kim Loan 725
46 Gia Huy Nguyen 720
47 Lê Thu Huyền 700
48 Hee Yeon 680
49 Cherry Tăng TM 670
50 Ngọc Lam 660