Lịch sử Việt Nam

Lịch sử Việt Nam

Các diễn biến, sự kiện lịch sử Việt Nam

Bảng xếp hạng

Thứ hạng Người chơi Điểm
1 Nguyễn Thanh Thao 202,725
2 Khoi Nguyen 136,515
3 Châu Lâm Công Thành 115,175
4 Baotran Nguyen 32,880
5 Bửu Toàn 14,360
6 Thanh Ngoc 12,345
7 Lê Nhật Quang 11,900
8 Nguyệt Cầm 8,895
9 Chanh Trung Tran 8,380
10 Phan Thuý Hằng 7,065
11 Tran Ba 5,975
12 Thành JK 5,875
13 Thành Châu 5,475
14 Anh Ngo Tuan 4,795
15 Khương Nguyễn 4,480
16 Trung Sơn 4,410
17 Bá Đen 4,375
18 Nguyễn Minh Quân 4,315
19 Thái Nguyễn Vân Anh 4,265
20 Như Phương Nguyễn 4,150
21 Huấn Tào 3,845
22 Huấn Tào 3,820
23 Giap Giip 3,685
24 Diep Anh 3,665
25 Thủy Ngân 3,520
26 Kim Loan 3,220
27 Su Nguyen 3,210
28 Ha Tuanan 3,175
29 Sao Mai 3,125
30 Duy Kỹ 3,040
31 Đạt Hoàng Tiến 2,890
32 Huỳnh Khoa 2,685
33 Nguyễn Khánh Chi 2,665
34 Nguyễn Trang 2,455
35 Tú Nạc 2,240
36 Nhat Chu Quang 2,235
37 Nguyễn Thùy Trang 2,140
38 Russia Vu 2,100
39 Taetrangisreal 2,080
40 Thế Anh 2,010
41 Duong Vu 1,990
42 Kiệt Nguyễn 1,975
43 Trần Phương Quỳnh Bùi 1,965
44 Red Crab 1,960
45 Thanh Ngư 1,930
46 Thịnh Siêu Lạnh 1,915
47 Quang Anh 1,905
48 Chí Nguyên Ngô 1,900
49 Ngô Khánh 1,830
50 Nguyễn Tiến Thành 1,765