Lịch sử Việt Nam

Lịch sử Việt Nam

Các diễn biến, sự kiện lịch sử Việt Nam

Bảng xếp hạng

Thứ hạng Người chơi Điểm
1 Nguyễn Thanh Thao 166,215
2 Khoi Nguyen 131,595
3 Châu Lâm Công Thành 114,605
4 Baotran Nguyen 22,795
5 Lê Nhật Quang 11,900
6 Nguyệt Cầm 8,895
7 Chanh Trung Tran 8,380
8 Phan Thuý Hằng 7,065
9 Tran Ba 5,975
10 Thành JK 5,875
11 Thành Châu 5,475
12 Anh Ngo Tuan 4,795
13 Khương Nguyễn 4,480
14 Bá Đen 4,375
15 Nguyễn Minh Quân 4,315
16 Như Phương Nguyễn 4,150
17 Giap Giip 3,685
18 Diep Anh 3,665
19 Thủy Ngân 3,520
20 Su Nguyen 3,210
21 Ha Tuanan 3,175
22 Sao Mai 3,125
23 Thái Nguyễn Vân Anh 3,030
24 Đạt Hoàng Tiến 2,890
25 Nguyễn Khánh Chi 2,665
26 Nguyễn Trang 2,455
27 Nhat Chu Quang 2,235
28 Nguyễn Thùy Trang 2,140
29 Taetrangisreal 2,080
30 Thế Anh 2,010
31 Duong Vu 1,990
32 Huỳnh Khoa 1,975
33 Thanh Ngư 1,930
34 Quang Anh 1,905
35 Chí Nguyên Ngô 1,900
36 Ngô Khánh 1,830
37 Nguyễn Tiến Thành 1,765
38 Hoài Dương 1,730
39 Võ Vinh 1,705
40 Sở Phong Vân 1,640
41 Trang Đỗ 1,620
42 Luan Quach 1,545
43 TuanTQ-Egreen 1,520
44 Như Quỳnh 1,515
45 Nguyễn Hoàng Huy 1,470
46 Myhang Nguyen 1,460
47 Trần Ngọc Yến 1,460
48 Tùng Lâm 1,425
49 Russia Vu 1,385
50 Dũng Nguyễn Danh 1,365