Phim truyền hình

Phim truyền hình

Các bộ phim, diễn viên, đạo diễn phim trong và ngoài nước

Bảng xếp hạng

Thứ hạng Người chơi Điểm
1 Nam Ludi 56,655
2 Kookie Cooky 40,575
3 Trần Thị Tùng Lâm 32,965
4 Út Bông 31,305
5 Gemstone YB 27,770
6 Anh Hoai 25,020
7 Trang Vy 19,240
8 Thảo Vi 19,115
9 Anh Anh Tran 18,225
10 Lan Anh 16,390
11 linh lê 15,730
12 thuy heo 15,345
13 Triệu Nhiii 14,855
14 Trang Gala 14,215
15 Nguyễn Phương Thanh 13,270
16 Phạm Thư 13,115
17 Hải lê 13,070
18 Hien Phung 11,725
19 Loan Hồng 11,110
20 Phác Chí Mẩn 10,805
21 Nguyễn Khuyên 10,795
22 Huyền Xu 10,415
23 Đặng Oanh 9,895
24 Mai Phương 9,495
25 Thùy Dung 9,485
26 Nhung Tran 9,440
27 Hoàngg Lann 9,400
28 Thảo Đinh 9,280
29 Mỹ Hạnh 8,845
30 Nguyên Sa 8,800
31 Anh Dinh 8,650
32 Mon's Nguyễn's 8,440
33 Lam Tung 7,490
34 Thiên Thư 7,420
35 W1 Jihoon 7,230
36 Oanh Hoàng Kiều 7,165
37 Huong Nguyen 7,100
38 Thiên Triều 6,650
39 Thơm Miuu 6,595
40 Nguyễn Mỹ 6,440
41 Hằng Đào 6,310
42 Như Phương Nguyễn 6,230
43 Nhung Nhung 6,230
44 mi 6,090
45 Phan Dung 5,910
46 Nguyễn Minh Phương 5,825
47 Bích Hiên 5,730
48 Thanh Hoang 5,685
49 Mưa Rào 5,510
50 Phuong Anh Nguyen 5,410