Phim truyền hình

Phim truyền hình

Các bộ phim, diễn viên, đạo diễn phim trong và ngoài nước

Bảng xếp hạng

Thứ hạng Người chơi Điểm
1 Nam Ludi 54,025
2 Kookie Cooky 40,180
3 Trần Thị Tùng Lâm 32,695
4 Út Bông 31,305
5 Gemstone YB 27,770
6 Anh Hoai 25,020
7 Thảo Vi 19,115
8 Anh Anh Tran 18,225
9 Lan Anh 16,390
10 linh lê 15,730
11 thuy heo 15,345
12 Triệu Nhiii 14,855
13 Trang Gala 14,085
14 Nguyễn Phương Thanh 13,160
15 Hải lê 13,070
16 Phạm Thư 11,785
17 Hien Phung 11,725
18 Phác Chí Mẩn 10,805
19 Nguyễn Khuyên 10,795
20 Huyền Xu 10,175
21 Đặng Oanh 9,895
22 Mai Phương 9,495
23 Thùy Dung 9,485
24 Thảo Đinh 9,280
25 Hoàngg Lann 9,070
26 Loan Hồng 9,000
27 Anh Dinh 8,650
28 Mon's Nguyễn's 8,440
29 Trang Vy 8,355
30 Nhung Tran 8,215
31 Mỹ Hạnh 7,930
32 Lam Tung 7,490
33 Thiên Thư 7,420
34 W1 Jihoon 7,230
35 Oanh Hoàng Kiều 7,165
36 Thiên Triều 6,650
37 Thơm Miuu 6,595
38 Huong Nguyen 6,525
39 Nguyễn Mỹ 6,440
40 Hằng Đào 6,310
41 Như Phương Nguyễn 6,230
42 Nhung Nhung 6,230
43 Kiem Tien Online D 5,940
44 Phan Dung 5,770
45 Thanh Hoang 5,685
46 Nguyễn Minh Phương 5,515
47 Ngọc Mai Bùi 5,255
48 Loan Trần 5,130
49 Phạm Nguyễn Thuỳ Dương 5,070
50 linh Nguyễn 4,870