Sao thế giới

Sao thế giới

Đời sống sao thế giới (Hollywood, Hàn Quốc, Trung Quốc)

Bảng xếp hạng

Thứ hạng Người chơi Điểm
1 Hellys do 33,570
2 Justin-hoàng minh hạo 21,645
3 Huỳnh Yến 16,240
4 Yuri Kwon 13,725
5 Vương Minh Ngân 13,310
6 Oanh Kim 11,210
7 Ngan Thao 10,635
8 Super Meat 10,620
9 Tú Yang 10,440
10 Nguyễn Huyền Trang 10,330
11 Hien Lang 9,275
12 Vân Thy 8,815
13 Minh Phương 7,880
14 Trần Thị Tùng Lâm 7,635
15 An Lê 5,830
16 Nguyễn Khuyên 5,550
17 Phác Chí Mẩn 5,525
18 Minh Thảo Huỳnh 5,195
19 Mai Thanh 5,025
20 Hien Phung 4,915
21 Hà Vy 4,810
22 Yurie Kang 4,795
23 Huỳnh Phụng 4,490
24 Thanh Ngân 4,470
25 Thùy Dung 4,435
26 Anh Dinh 4,345
27 Đoàn Hiền 4,340
28 Lam Tung 4,095
29 Beatrix Nguyễn 4,070
30 Olivia James 3,930
31 Linhchi Nguyen 3,780
32 Nam Ludi 3,765
33 Võ Quang Đức 3,695
34 Thơm Miuu 3,690
35 Phan Nguyễn Thảo Vy 3,660
36 The Sun 3,645
37 Phạm Ngọc Anh 3,605
38 Bảo Ạnh nguyễn 3,525
39 Thảo Đinh 3,510
40 Lê Phương Thảo 3,255
41 Tuyết Ngân 3,190
42 Ân Poom 3,120
43 Nhõi Con 3,085
44 Ngọc Chân Võ 3,080
45 Luan Quach 3,050
46 Yến Khanh 3,025
47 Thanh Châu Nguyễn 2,790
48 Quỳnh Nguyễn 2,705
49 Hoàng Mỹ Tiên 2,670
50 Cuộc Sống 2,605