Sao thế giới

Sao thế giới

Đời sống sao thế giới (Hollywood, Hàn Quốc, Trung Quốc)

Bảng xếp hạng

Thứ hạng Người chơi Điểm
1 Hellys do 33,570
2 Justin-hoàng minh hạo 21,645
3 Super Meat 20,045
4 Vy Khả Trương 17,050
5 Huỳnh Yến 16,240
6 Vương Minh Ngân 14,325
7 Yuri Kwon 13,725
8 Oanh Kim 11,210
9 Ngan Thao 10,785
10 Tú Yang 10,440
11 Nguyễn Huyền Trang 10,400
12 Hien Lang 9,825
13 Vân Thy 8,815
14 Minh Phương 7,880
15 Trần Thị Tùng Lâm 7,635
16 An Lê 5,830
17 Mai Thanh 5,610
18 Nguyễn Khuyên 5,550
19 Phác Chí Mẩn 5,525
20 Minh Thảo Huỳnh 5,195
21 Hien Phung 4,915
22 Hà Vy 4,810
23 Yurie Kang 4,795
24 Huỳnh Phụng 4,490
25 Thanh Ngân 4,470
26 Thùy Dung 4,435
27 Anh Dinh 4,345
28 Đoàn Hiền 4,340
29 Lam Tung 4,095
30 Beatrix Nguyễn 4,070
31 Olivia James 3,930
32 Linhchi Nguyen 3,780
33 Nam Ludi 3,765
34 Võ Quang Đức 3,695
35 Thơm Miuu 3,690
36 Phan Nguyễn Thảo Vy 3,660
37 The Sun 3,645
38 Phạm Ngọc Anh 3,605
39 Bảo Ạnh nguyễn 3,525
40 Thảo Đinh 3,510
41 Điềm Điềm 3,420
42 Lê Phương Thảo 3,255
43 Tuyết Ngân 3,190
44 Ân Poom 3,120
45 Nhõi Con 3,085
46 Ngọc Chân Võ 3,080
47 Luan Quach 3,050
48 Yến Khanh 3,025
49 Hà Thu 2,865
50 Thanh Châu Nguyễn 2,790