Vật lý

Vật lý

Kiến thức môn Vật lý các cấp

Bảng xếp hạng

Thứ hạng Người chơi Điểm
1 Huỳnh Thư 8,385
2 Hương Lan 4,970
3 Quỳnh Hoa 4,915
4 Nguyễn Bích Thiện 4,045
5 Ngô Thuý Kiều 3,890
6 Nguyen Duong 3,515
7 Linh Le 3,375
8 Triệu Nguyệt 3,145
9 Đăng Quang Ninh 2,900
10 Nguyễn Slajzer 2,880
11 Dung Trần 2,760
12 Đào Tùng 2,665
13 Jonhswik Nran 2,650
14 Thảo Nguyên 2,630
15 BảoAnhơi Xongchưa 2,590
16 Trần Thanh Lan 2,475
17 Superstar I 2,360
18 Đào Xuân 2,345
19 Trần Tiên 2,325
20 Godiva Huỳnh 2,315
21 Nghi Bùi 2,150
22 Thinga Pham 2,150
23 Trần Thị Minh Nguyệt 2,130
24 Cao Anh Thư 2,005
25 Thiên Uyên 1,940
26 Đình Tú 1,815
27 Huyền Trân Lê Thị 1,730
28 Tuyết Mai 1,705
29 Kim Loan 1,700
30 Jtr Và Jtk 1,680
31 Thiên Triều 1,660
32 Lê Thị Ánh Nhi 1,650
33 Huỳnh Bá Thuận 1,580
34 Phương Trần 1,580
35 Đức Tú 1,440
36 Nguyễn Hồng Vy 1,410
37 Diamond Anh 1,385
38 Thanh Châu Nguyễn 1,380
39 Phạm Sơn Tùng 1,350
40 Linh Dinh Nguyen 1,345
41 Nguyễn Thị Thu Thảo 1,320
42 Huỳnh Nguyên Thuận 1,285
43 1,240
44 Lương Dương 1,235
45 Tườnq Vy 1,225
46 Hồ Huệ 1,210
47 Đào Thị Tố Uyên 1,195
48 Trần Sỹ Đức 1,195
49 NguEn Sos VIeT 1,185
50 Vũ Thị Phương 1,170