Xoắn não đoán hình

Xoắn não đoán hình

Nhìn hình ghép chữ với những câu đoán chữ "hại não", thú vị

Bảng xếp hạng

Thứ hạng Người chơi Điểm
1 Cường Yến 1990 34,990
2 Bảo Thư 34,790
3 Âu Tuấn Kiệt 30,235
4 Hoaimy Le 29,315
5 Tô Thị Thái Phúc 22,110
6 Lương'g Thị's Hồng'g Diễm'm 18,085
7 Bé Yong 15,940
8 Nguyễn Ngọc Mai 13,910
9 yuri 13,780
10 Trâm Phương 13,595
11 Ann 12,105
12 Trần Thị Tùng Lâm 10,760
13 Thảo Vi 10,720
14 Tiểu Linh Linh 10,535
15 Nguyễn Trần Tuyết Nga 10,055
16 려원가흔 9,905
17 Nguyễn Khuyên 9,640
18 Hà Đặng 9,465
19 Mochi Park 8,930
20 Dpphinhung Mai 8,815
21 Ngân Nguyễn 8,625
22 tung nguyen huy 8,520
23 Lam Nguyễn Ngọc Tường 8,365
24 Huỳnh Thảo Uyên 8,055
25 Ngoc Thuy 8,040
26 Công Nguyễn 7,700
27 Hồng Nhung 7,650
28 Lê Dương Tiểu Phương 7,185
29 Phạm Thị Yến Nhi 7,155
30 Oanh Kim 7,130
31 hưng đoàn văn 7,105
32 Quách Yến Thanh 7,100
33 Phương Liên 7,050
34 Hoàng Ánh 7,030
35 Bùi Thành 6,950
36 Rynn Aeris 6,730
37 Ngọc Thảo Nguyễn 6,520
38 Pham Tram 6,485
39 Annh Anhh 6,425
40 《TauruS》 6,385
41 Dương Thuý Trần 6,275
42 Thuy Love 6,240
43 Niên Đăng 6,095
44 Nguyễn Ngọc Mai 6,070
45 Như Thảo 6,005
46 Ngọcc Hồngg 5,700
47 Quoc Bao Huynh 5,425
48 H n i l 5,285
49 Phuoc Tran 5,255
50 Nguyen Phong 5,155