Dịch vụ của Giải đố đôi khi có thể áp dụng các điều khoản bổ sung hoặc các yêu cầu về dịch vụ (bao gồm cả yêu cầu về độ tuổi). Các điều khoản bổ sung sẽ được cung cấp kèm theo dịch vụ liên quan và các điều khoản bổ sung đó sẽ trở thành một phần thuộc thỏa thuận của bạn với Giải đố nếu bạn sử dụng các dịch vụ đó.

I. MÔ TẢ VÀ ĐỊNH NGHĨA

1. MÔ TẢ DỊCH VỤ

Giải đố là ứng dụng giáo dục dưới hình thức trắc nghiệm, người dùng sẽ được tham gia ôn tập kiến thức bằng cách trả lời các câu hỏi về nhiều chủ đề như: văn hóa, xã hội, giải trí... .

2. MỤC ĐÍCH

Mục đích của điều khoản dịch vụ này là đề ra các quyền và nghĩa vụ của trang Giải đố và thành viên sử dụng dịch vụ do Giải đố cung cấp.

Các điều khoản đăng tải công khai trên giaido.vn sẽ tạo thành đầy đủ thỏa thuận giữa người dùng với dịch vụ Giải đố liên quan tới mọi hoạt động trên trang web giaido.vn. Do đó, người dùng phải chắc chắn rằng mình đã đọc, hiểu và đồng ý với tất cả các điều khoản và điều kiện mà chúng tôi đưa ra dưới đây trước khi tham gia dịch vụ giaido.vn. Trong trường hợp có bất cứ sai phạm hoặc tranh chấp nào phát sinh từ việc người dùng không thực hiện đúng và đủ các thỏa thuận dưới đây, người dùng phải chịu hoàn toàn trách nhiệm trước chúng tôi, bên thứ ba có quyền lợi liên quan hoặc trước pháp luật trong những trường hợp mà cơ quan nhà nước có thẩm quyền yêu cầu

Giải đố có toàn quyền thay đổi các điều khoản và điều kiện vào bất kỳ lúc nào mà không cần báo trước. Bạn có trách nhiệm theo dõi thường xuyên các thông tin được Giải đố cung cấp để cập nhật những thay đổi mới nhất. Bạn bắt buộc phải chấp thuận những điều khoản này khi sử dụng dịch vụ của Giải đố kể cả khi bạn đăng ký là thành viên hay không. Nếu bạn không chấp thuận những điều khoản này, bạn cần phải ngưng sử dụng dịch vụ tại Giải đố.

3. ĐỊNH NGHĨA

Các thuật ngữ trong Điều khoản sẽ tương ứng với ý nghĩa sau đây:

“Dịch vụ”: Bao gồm việc bạn sử dụng dịch vụ Giải đố và bất kỳ các ứng dụng, phần mềm, dịch vụ, website, wapsite và các dịch vụ liên quan khác do Giải đố cung cấp hay bất kỳ một bên thứ ba nào do Giải đố chỉ định cung cấp

“Nội dung”: Bao gồm các câu hỏi về các chủ để về giáo dục, giải trí, tin tức….

“Cập nhật”: Nội dung có nguồn gốc từ Giải đố có thể giao tiếp với máy chủ theo thời gian để kiểm tra các bản cập nhật có sẵn cho các nội dung và các chức năng của Giải đố như bản sửa lỗi, bản vá lỗi, chức năng tăng cường, phiên bản mới.

“Sở hữu trí tuệ”: Là tất cả sáng chế, kiểu dáng, giải pháp hữu ích, bản quyền, bí quyết, bí mật kinh doanh, nhãn hiệu, nhãn hiệu dịch vụ, bao bì và bất kỳ quyền sở hữu trí tuệ khác liên quan đến Ứng dụng hoặc Thông tin kỹ thuật.

II. ĐIỀU KHOẢN THỎA THUẬN

1. ĐĂNG KÝ VÀ NGỪNG SỬ DỤNG DỊCH VỤ

Khi đăng ký tài khoản bạn phải đồng ý cung cấp thông tin một cách trung thực, đầy đủ và cập nhật các thông tin này khi có sự thay đổi trong thực tế. Nghiêm cấm việc cố tình cung cấp thông tin không chính xác hoặc sai lệch. Các vấn đề thu thập, sử dụng và bảo mât thông tin vui lòng xem trong Chính sách bảo mật.

Khi đăng ký, bạn sẽ tạo một tài khoản trên Giải đố với tên truy cập và một mật khẩu. Bạn đồng ý chịu trách nhiệm bảo vệ tên truy cập và mật khẩu của mình để tránh việc người khác sử dụng trái phép và thông báo kịp thời cho Giải đố về bất kỳ việc sử dụng trái phép nào. Việc tạo tài khoản trên điện thoại sẽ đòi hỏi phải truyền dữ liệu, chi phí truyền dữ liệu nếu có sẽ do bạn chịu trách nhiệm chi trả.

Bạn có thể chấm dứt việc đăng ký nếu bạn không muốn sử dụng dịch vụ nữa. Giải đố có thể chấm dứt việc đăng ký của bạn hoặc cấm bạn truy cập vào một số phần của dịch vụ nếu có căn cứ xác định bạn đã vi phạm Điều Khoản.

Giải đố sẽ không có trách nhiệm về mọi việc xóa bỏ hoặc mất mát thông tin hoặc nội dung bạn đã gửi tới dịch vụ. Khi bạn hoặc Giải đố xóa bỏ thông tin khỏi dịch vụ, các dấu vết hoặc bản sao có thể được lưu trong phần sao lưu hệ thống dữ liệu trên server Giải đố.

2. CẤP PHÉP

Là một phần của dịch vụ, Giải đố có thể cung cấp cho bạn nội dung đã được Giải đố hoặc bên cấp phép cho Giải đố phát triển. Bạn đồng ý chịu ràng buộc bởi mọi hạn chế áp dụng cho nội dung cụ thể mà bạn có được qua dịch vụ. Bạn có thể gửi thông tin hoặc nội dung tới dịch vụ, Giải đố không xác lập quyền sở hữu đối với thông tin/nội dung của bạn. Việc bạn gửi thông tin/nội dung tới dịch vụ không làm chuyển giao quyền sở hữu thông tin/nội dung đó cho Giải đố. Giải đố chỉ truyền thông tin/nội dung và không kiểm soát, biên tập thông tin/nội dung đó.

Bằng việc gửi thông tin/nội dung tới dịch vụ, bạn trao cho Giải đố một quyền mang tính toàn cầu, không độc quyền, có thể cấp phép lại, có thể chuyển nhượng, không phải thanh toán gì thêm, không mất phí, vĩnh viễn và không thể hủy ngang để sử dụng, sao chép, trình diễn công khai, trưng bày, phân phối và chỉnh sửa thông tin/nội dung để nhập thông tin/nội dung vào các sản phẩm khác, và cấp phép lại thông tin/nội dung, trong chừng mực cần thiết để Giải đố cung cấp dịch vụ và để bạn có thể hiệu chỉnh những cài đặt về quyền riêng tư và những cài đặt khác của dịch vụ.

3. SỬ DỤNG DỊCH VỤ

Bạn đồng ý:

Giải đố có thể nhưng không có nghĩa vụ phải:

4. NỘI DUNG

Trước khi tải xuống hoặc truy cập bất kỳ nội dung nào, vui lòng kiểm tra liệu Nội dung bạn muốn truy cập có bị hạn chế lứa tuổi hoặc được đánh dấu là có thể “phản cảm” hoặc “quá chi tiết”. Giải đố sẽ không chịu trách nhiệm về bất kỳ khiếu nại hoặc vi phạm nào do bạn gây ra hoặc gánh chịu qua việc truy cập Nội dung này.

Bạn đồng ý:

Nội dung do Giải đố và/hoặc các bên cấp phép tương ứng cho Giải đố (“Chủ Sở Hữu Quyền”) sở hữu và/hoặc kiểm soát, và được bảo vệ theo pháp luật sở hữu trí tuệ. Bạn đồng ý rằng Chủ Sở Hữu Quyền là bên thứ ba thụ hưởng theo Điều Khoản và có quyền buộc thi hành các quy định liên quan trực tiếp tới Nội dung mà trong đó họ có quyền.

Giải đố có quyền kiểm soát và từ chối phát hành cũng như từ chối lưu trữ với bất kỳ nội dung không tuân thủ các Điều Khoản.

Nếu bạn cố tình vi phạm nhiều lần các Điều Khoản thì giải đố sẽ xem xét mức độ để xử lý đối với Tài Khoản mà bạn đã đăng ký.

Đối với các nội dung bị khiếm khuyết, lỗi hoặc có vấn đề trong quá trình sử dụng, vui lòng thông báo lại cho Giải đố để xử lý.

5. HÀNH VI VI PHẠM QUYỀN TÁC GIẢ

Bạn có thể thông báo cho giải đố về những vi phạm quyền tác giả trong Dịch Vụ bằng cách thông báo bằng thư điện tử tới địa chỉ email:  eonline.elcom2018@gmail.com

Thông báo của bạn phải:

(1) Chỉ ra nội dung trên Dịch vụ mà bạn khiếu nại đang vi phạm tác phẩm đã đăng ký quyền tác giả. Vui lòng cung cấp đủ thông tin chi tiết để Giải đố xác định nội dung bị cho là vi phạm trên Dịch vụ.

(2) Cung cấp thông tin liên lạc của bạn, bao gồm tên đầy đủ, địa chỉ bưu điện, số điện thoại, và địa chỉ thư điện tử (nếu có).

(3) Đưa ra tuyên bố rằng bạn thực lòng tin rằng việc sử dụng nội dung theo cách bị khiếu nại không được chủ sở hữu quyền tác giả, đại diện của họ, hoặc pháp luật cho phép.

(4) Đưa ra lời tuyên bố sau: “Tôi cam kết sẽ phải chịu trách nhiệm, rằng những thông tin trong thông báo và khiếu nại này là chính xác và tôi là chủ sở hữu quyền tác giả, hoặc tôi là người đại diện được phép của chủ sở hữu quyền tác giả độc quyền đã bị vi phạm”.

(5) Ký tên.

6. THÔNG BÁO

Giải đố có thể gửi các thông báo trong phạm vi Dịch vụ. Giải đố cũng có thể gửi bạn các thông báo về những sản phẩm và Dịch vụ tới địa chỉ thư điện tử hoặc số điện thoại mà bạn đã cung cấp. Bạn được coi là đã nhận những thông báo này chậm nhất bảy (07) ngày kể từ khi Giải đố gửi chúng. Việc bạn tiếp tục sử dụng Dịch vụ nghĩa là bạn nhận được tất cả các thông báo, không phụ thuộc vào phương thức gửi.

7. PHÍ DỊCH VỤ

Giải đố có bao gồm các Dịch vụ mất phí và không mất phí, bạn có thể phải trả phí tùy theo Dịch vụ sử dụng. Giá cả của Dịch vụ được hiển thị trên Nội dung và có thể thay đổi bất cứ lúc nào.

Giải đố có thể cung cấp cho bạn các phương pháp thanh toán khác nhau để tạo thuận lợi cho việc thanh toán Dịch vụ. Bạn phải tuân theo các điều khoản có liên quan và điều kiện hoặc thỏa thuận pháp lý khác, cho dù với Giải đố hoặc bên thứ ba. Giải đố có thể thay đổi các phương pháp thanh toán theo quyết định của mình và không cần thông báo trước. Bạn phải chịu trách nhiệm với các khoản phải nộp liên quan đến giao dịch mua hàng bạn đã thực hiện.

Lệ phí của bên thứ ba: Bạn có thể phải mất phí truy cập hoặc truyền tải dữ liệu từ các bên thứ ba (chẳng hạn như cung cấp dịch vụ Internet của bạn hoặc nhà cung cấp điện thoại di động) liên quan đến việc sử dụng Nội dung của bạn và Giải đố. Bạn phải chịu trách nhiệm cho tất cả các lệ phí đó, Giải đố không chịu trách nhiệm thanh toán bất kỳ khoản phí nào cho nhà cung cấp dịch vụ của bạn.

8. GỬI PHẢN HỒI TỚI GIẢI ĐỐ

Bạn có thể thực hiện một trong những cách sau:

- Gửi thông tin phản hồi vào địa chỉ thư điện tử:  eonline.elcom2018@gmail.com

- Gọi điện tới số điện thoại Chăm sóc khách hàng 18009230 9 (miễn phí)

Bằng việc gửi tới Giải đố bất kỳ ý tưởng, phản hồi và/hoặc đề nghị nào qua Dịch vụ hoặc bằng phương tiện khác, bạn thừa nhận và đồng ý rằng:

(1) Giải đố có thể có những ý tưởng phát triển tương tự.

(2) Ý tưởng, phản hồi và/hoặc đề nghị của bạn không chứa bất kỳ thông tin bí mật hoặc thuộc sở hữu của bạn hoặc của bên thứ ba bất kỳ.

(3) Giải đố không có nghĩa vụ bảo mật liên quan tới ý tưởng, phản hồi và/hoặc đề nghị của bạn.

(4) Giải đố có thể tự do sử dụng, khai thác, phát triển thêm và sửa đổi ý tưởng, phản hồi và/hoặc đề nghị này cho bất kỳ mục đích nào.

(5) Bạn không được hưởng bất kỳ khoản thù lao mặc định nào dưới bất kỳ hình thức nào từ Giải đố nếu chưa có thỏa thuận.

9. MỨC ĐỘ CUNG CẤP VÀ CÁC YÊU CẦU KỸ THUẬT

Mức độ cung cấp của Nội dung và Dịch vụ có thể thay đổi và tùy thuộc toàn quyền vào quyết định của Giải đố. Giải đố tuyệt đối không thừa nhận bất kỳ tuyên bố hoặc cam kết nào rằng bất kỳ nội dung hoặc dịch vụ cụ thể nào sẽ được cung cấp. Dịch vụ có thể không thực hiện được ở tất cả các quốc gia và có thể chỉ được cung cấp ở một số ngôn ngữ. Dịch vụ, các hoạt động và một số tính năng cũng có thể phụ thuộc vào mạng, tính tương thích của thiết bị và các định dạng nội dung được hỗ trợ.

Để truy cập Dịch vụ, bạn có thể cần phải tải xuống một phần mềm cụ thể được giải đố hoặc một bên khác phát triển.

Giải đố có thể tùy ý thay đổi, cải tiến, sửa lỗi hoặc ngừng cung cấp Dịch vụ hoặc một phần của Dịch vụ. Dịch vụ có thể không thực hiện được trong thời gian ngừng để bảo trì hoặc vào các thời gian khác. Để đảm bảo rằng bạn có được các chương trình ứng dụng và phần mềm thiết bị giải đố mới nhất, thiết bị của bạn cần kiểm tra mức độ sẵn có của phần mềm cập nhật từ Giải đố. Nếu có phần mềm cập nhật, bạn sẽ được nhắc để chấp thuận việc cài đặt. Bạn có thể tắt tính năng tự động kiểm tra cập nhật thông qua các cài đặt trong thiết bị của bạn. Bạn cũng có thể cài đặt phần mềm qua các kênh cập nhật phần mềm sẵn có. Giải đố cũng có thể cung cấp các cập nhật Phần mềm mà giải đố cho là quan trọng và thiết yếu, và trong trường hợp này bạn có thể không tiếp tục sử dụng phiên bản trước của Phần Mềm được nữa và việc sử dụng phiên bản trước của Phần mềm hoặc Dịch vụ mà không cài đặt phần cập nhật có thể bị ngăn chặn.

10. GIỚI HẠN TRÁCH NHIỆM

Dịch vụ được cung cấp trên cơ sở “NHƯ VỐN CÓ” và “NHƯ SẴN CÓ”. Giải đố không bảo đảm rằng dịch vụ sẽ không bị gián đoạn, không bị lỗi hoặc không nhiễm virus. Giải đố không đưa ra bất kỳ cam kết dưới bất kỳ hình thức nào, cho dù công khai hay suy đoán, bao gồm nhưng không giới hạn ở các cam kết về danh tính hay không có vi phạm, tính thương mại, hay sự phù hợp cho một mục đích cụ thể, liên quan đến mức độ cung cấp, sự chính xác, độ tin cậy, thông tin hoặc nội dung của Dịch vụ. Bạn minh thị đồng ý và thừa nhận rằng khi sử dụng Dịch vụ bạn sẽ tự chịu mọi rủi ro và rằng bạn có thể bị tiết lộ những nội dung từ nhiều nguồn khác nhau.

Ngoại trừ trách nhiệm đối với thiệt hại về tính mạng hoặc sức khỏe, gây bởi lỗi sơ suất nghiêm trọng hoặc hành vi cố ý của Giải đố, Giải đố không chịu trách nhiệm về bất kỳ thiệt hại trực tiếp nào gây ra do việc bạn sử dụng hoặc không thể sử dụng Dịch vụ. Giải đố sẽ không chịu trách nhiệm trong bất kỳ trường hợp nào đối với các thiệt hại gián tiếp, bất thường, phạt, hoặc phái sinh phát sinh từ việc bạn sử dụng hoặc không thể sử dụng Dịch Vụ.

11. ĐẢM BẢO AN TOÀN THANH TOÁN – ĐẶT HÀNG

- Đảm bảo an toàn thanh toán:

Việc thanh toán dựa trên cơ chế trừ tiền của mạng viễn thông nên đảm bảo việc thanh toán luôn chính xác. Đồng thời trước khi thanh toán, Giải đố có các bước xác thực lệnh để đảm bảo thành viên không bị nhầm lẫn trước khi quyết định thanh toán.

Doanh thu thu được từ hoạt động mua bán trên Giải đố sẽ được thanh toán lại cho nhà cung cấp theo đúng thỏa thuận trước đó giữa hai bên. 

12. CHÍNH SÁCH ĐỔI TRẢ VÀ HOÀN TIỀN

Chúng tôi sẽ tiến hành hoàn tiền bằng cách bù lại cước phí đã đăng ký sử dụng dịch vụ  lại cho Khách hàng nếu khách hàng chứng minh được việc Khách hàng không đăng ký sử dụng dịch vụ và không có bước xác thực.

Bạn đồng ý bảo vệ và bồi thường cho Giải đố trước mọi khiếu nại của bên thứ ba, và mọi trách nhiệm, mức ấn định, tổn thất, chi phí hoặc thiệt hại gây ra bởi hoặc phát sinh từ việc (i) bạn vi phạm Điều Khoản, (ii) bạn vi phạm hoặc xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ, các quyền khác hoặc quyền riêng tư bất kỳ của bên thứ ba, và (iii) bên thứ ba sử dụng sai Dịch vụ khi việc sử dụng sai đó là do bạn không thực hiện các biện pháp hợp lý để bảo vệ tên truy cập và mật khẩu của bạn để chống lại việc bị sử dụng trái phép.

13. CÁC ĐIỀU KHOẢN KHÁC

13.1 Căn cứ pháp luật

Điều Khoản sẽ được điều chỉnh bởi pháp luật Việt Nam, không bao gồm các điều khoản xung đột pháp luật.

13.2 Hiệu Lực

Điều Khoản sẽ không loại trừ hoặc giới hạn bất kỳ quyền nào của bạn mà theo pháp luật nơi bạn cư trú không thể bị từ bỏ. Nếu một quy định của Điều Khoản bị xem là vô hiệu, hiệu lực của những điều khoản còn lại sẽ không bị ảnh hưởng và điều khoản bị xem là vô hiệu sẽ được thay thế bởi một điều khoản có hiệu lực gần nhất với kết quả và mục đích của Điều Khoản. Trường hợp có mâu thuẫn giữa Điều Khoản Dịch Vụ này và Chính Sách Quyền Riêng Tư, quy định của Điều Khoản Dịch Vụ giải đố này sẽ được ưu tiên áp dụng. Các quy định trong Điều Khoản được ghi nhận là vẫn có hiệu lực sau khi Điều Khoản chấm dứt sẽ vẫn có hiệu lực sau sự chấm dứt này.

13.3 Thay đổi Điều Khoản

Giải đố có thể sửa đổi Điều Khoản vào bất kỳ thời điểm nào mà không cần phải báo trước. Nếu Điều Khoản được thay đổi một cách căn bản và bất lợi, Giải đố sẽ cung cấp một thông báo riêng về những thay đổi đó.

Bạn có trách nhiệm xem xét các Điều Khoản một cách thường xuyên. Việc tiếp tục sử dụng Dịch vụ của bạn được xem là sự đồng ý của bạn đối với các thay đổi và sửa đổi.

14. SỞ HỮU TRÍ TUỆ

Dịch vụ và các phần mềm liên quan được bảo vệ bởi luật bản quyền Việt Nam và quốc tế bạn đồng ý và tuân thủ theo quy định của pháp luật. Căn cứ vào các Điều Khoản, Giải đố bảo lưu tất cả các quyền, quyền sở hữu và lợi ích trong Dịch vụ và tất cả sản phẩm, phần mềm và các tài sản khác được cung cấp cho bạn hoặc sử dụng bởi bạn thông qua Dịch vụ.

15. CHUYỂN NHƯỢNG

Giải đố có thể chuyển nhượng các quyền và nghĩa vụ trong Điều Khoản này cho bất kỳ công ty mẹ, chi nhánh của Giải đố hoặc công ty dưới quyền kiểm soát chung với Giải đố. Ngoài ra, Giải đố có thể chuyển nhượng các quyền và nghĩa vụ trong Điều Khoản này cho bên thứ ba trong quá trình sáp nhập, mua lại, bán tài sản, theo quy định của pháp luật hoặc trong các trường hợp khác.

16. BỒI THƯỜNG

Bạn đồng ý bảo vệ và bồi thường cho Giaỉ đố trước mọi khiếu nại của bên thứ ba, và mọi trách nhiệm, mức ấn định, tổn thất, chi phí hoặc thiệt hại gây ra bởi hoặc phát sinh từ việc (i) bạn vi phạm Điều Khoản, (ii) bạn vi phạm hoặc xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ, các quyền khác hoặc quyền riêng tư bất kỳ của bên thứ ba, và (iii) bên thứ ba sử dụng sai Dịch vụ khi việc sử dụng sai đó là do bạn không thực hiện các biện pháp hợp lý để bảo vệ tên truy cập và mật khẩu của bạn để chống lại việc bị sử dụng trái phép.